• برجسته کردن لب
  • ازبین بردن خطوط اخم
  • برطرف کردن اسکارهای صورت ناشی از جوش و جراحی
  • ازبین بردن خطوط عمیق و ظریف پیشانی
  • برطرف کردن خطوط اشک
  • درمان چین‌های اطراف چشم که معروف به پنجه کلاغی هستند
  • پر کردن خطوط خنده و چانه
  • برطرف کردن خطوط گوشه لب

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.