تماس بگیرید

کیت prp bd vacutainer acd solution a دارای حجم 8.5 میلی لیتر است و بازدهی آن حدود 4 برابر بیشتر از کیت های مشابه در بازار است. این محصول دارای محلول ضد انعقاد خون سیترات دکستروز ACD-A بوده و با انواع نمونه سازگار است و از افت کیفیت نمونه پیشگیری می کند.